Newsletter
Name:
E-mail:

2016-м панкратион бэнэнымкIэ Жыу Темур анахь гъэсакIо дэгъоу алъытагъ

admin - 2016-12-30 22:21:07

Панкратион бэнэным ифедерацие итхьэматэ, 2016 илъэсым, Урысие Федерацием мы спортымкIэ гъэсакIо 5 анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэм ацIэхэр къыIуагъэх. Ахэм ащыщэу анахь гъэсакIо дэгъоу агъэнэфагъэр, Къэрэщай-Черкес Республикэм щыщ гъэсакIоу Жыу Темур.

Спорт лъэныкъом фэшъхьэфэу Жыу Темур Адыгэ Iофхэми адэлажьэ. Ар Къэрэщай-Черкесым щыIэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм итхьэмат.

adygeway.blogspot.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments