Newsletter
Name:
E-mail:

КАФФЕД-р Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм дэлэжьэжьырэп

admin - 2016-12-23 20:29:41

Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Кавказ Федерацие" (КАФФЕД) зыфиIорэм исовет, тыгъэгъазэм и 22-м, джапсалъэ къитыгъ. Ащ зэритымкIэ КАФФЕД-м Iофэу къиIэтыгъэхэр Дунае Адыгэ Хасэм ыгъэцакIэхэфэ нэс, зэпхыныгъэхэр КАФФЕД-м Дунае хасэм дыриIэщтхэп.

Джэпсалъэр ТыркубзэкIэ тхыгъэу КАФФЕД-м исайт къырагъэуцуагъ.

Анахь организацие инэу Адыгэхэм яIэр КАФФЕД-р ары . Ащ хасэ 60 фэдиз хэт. Ахэм ялIыкIохэр КАФФЕД-м исовет хэтых.

Тхьэмафэ ипэкIэ Дунае Адыгэ Хасэм зэIукIэу Налщыч щыриIагъэм КАФФЕД-м илIыкIохэм ягугъу къыщашIыгъэп.

adygeway.blogspot.ru

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments