Newsletter
Name:
E-mail:

КАФФЕД-м хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры Адыгэ Республикэм имэфэкI тефэу

admin - 2016-09-12 08:18:27

 

Тыркуем щылажьэрэ хасэу КАФФЕД зыфиIорэм Адыгэ хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры. Ахэр Адыгэ Республикэр илъэс 25 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкIым хэлэжьэнхэу ары.

Купыр чъэпыогъум и 2-м щегъэжьагъэу и 7-м нэс Адыгэ Республикэм щыIэщтых ытIанэ ахэр чъэпыогъум и 8-м щегъэжьагъэу и 9-м нэс Къэрэщай-Черкес Республикэм щыIэщтых.

adygeway.blogspot.ru

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments