Newsletter
Name:
E-mail:

Адыгэ Республикэм илъэпкъ музей илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм Тэу Асльан къытегущыIагъ

admin - 2015-09-30 16:02:49

 

Чъэпыогъум и 1-м Адыгэ республикэм илъэпкъ музей иныбжь илъэс 90-рэ хъущт. Ар чъэпыогъум и 1-м, 1925-рэ илъэсым къалэу Краснодар къыщызэIуахыгъагъ. 1936-рэ илъэсым музеир Мыекъуапэ къахьыжьыгъагъ.

Лъэпкъ музеир илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу чъэпыогъум и 1-м щегъэжьагъэу зэфэшъхьэф къэгъэлъэгъонхэр музеим щыIэщтых. Ахэм цIыфхэр еплъыныхэу къырагъэблагъэх.

Мы хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэу ТIуапсэ Пресс къыгъэгущыIагъ (видео) Адыгэ республикэм щыщ археолог цIэрыIоу Тэу Асльан. Ащ шъуеплъынэу шъукъетэгъэблагъэ.

 Видео

 

 

 

 

 

 

 

Add comment

Name : *
Country :
E-mail :
Subject : *
Comment :
Users Comments